Geschiedenis van PolenGeschiedenis van Polen

De vroege historie van Polen vertoont veel overeenkomsten met die van West-Europese landen. Vanaf de vierde eeuw voor Christus ontstonden de eerste agrarische samenlevingen in het gebied. Deze breidden zich uit, werden gestructureerder en begonnen onderling handel te drijven.

Tussen 3000 en 2000 v. Chr. ontstonden langzaamaan de eerste handelswegen in het door donkere oerbossen bedekte landschap. Tot enkele eeuwen n. Chr. werd het gebied door verschillende stammen bewoond. Hieronder waren ook de Slaven, die uiteindelijk hun stempel zouden drukken op het gebied dat wij nu kennen als Polen.

Geschiedenis van Polen, middeleeuwen

De Slavische hoofdman Piast slaagde er in de 10de eeuw n. Chr. in om verschillende stammen onder zich te verenigen en gaf aan de nieuwe politieke eenheid die hij gecreëerd had de naam ‘Polska’. Desondanks wordt de officiële stichting van Polen aan het jaar 966 toegekend. In dit jaar bekeert de latere gezaghebbende afstammeling van Piast, graaf Mieszko I, zich tot het Christendom.

Geschiedenis van Polen, de ‘Gouden Eeuw’

Polen beleefde zijn hoogtijdagen in de 16de eeuw. Het land bestreek een enorm grondgebied, de handel floreerde en de rijkdom en macht van de adelstand nam toe. Toen in 1572 de vorst Zygmunt II stierf, eindigde hiermee de overheersing door koningen die door overerving van de troon bezit namen. Er werd een begin gemaakt met een soort aristocratische democratie, waarbij de nieuwe koning door een selecte groep werd gekozen en daar ook verantwoording af moest leggen.

Geschiedenis van Polen, neergang

Vanaf de 17de eeuw vond er een ommekeer plaats die het eens zo grootse Polen in een neerwaartse spiraal leidde. De gevolgen van de contrareformatie, de kozakkenopstand en de Dertigjarige oorlog lieten hun sporen na in het land. Financiële problemen, ontvolking, terreinverlies en talrijke mislukte oogsten en verwoeste steden maakten dat Polen aan het eind van de zeventiende eeuw nog maar een schim was van wat het ooit was. Deze neergang bereikte zijn climax aan het einde van de 18de eeuw. In 1795 werd de toenmalige en laatste Poolse vorst Stanislaw August gedwongen af te treden en kwam Polen volledig onder Russische heerschappij te staan. In 1815 werd onder de Russen het Koninkrijk Polen gesticht in reactie op een kortdurende Franse verovering van het gebied. Van een autonome staat was echter geen sprake.

Geschiedenis van Polen, de 19de en 20ste eeuw

In de 19de eeuw was Polen verdeeld onder de Russen, de Pruisen en Oostenrijk. De bovenste lagen uit de samenleving bleven echter streven naar eenheid. Na een aantal onvruchtbare pogingen en neergeslagen opstanden slaagden zij hier pas na de eerste wereldoorlog in. In 1918 werd maarschalk Józef Pilsudski de eerste president van de Republiek Polen. De banden met Rusland en andere buurstaten bleven echter wel problematisch en de afbakening van Polen was verre van stabiel. De grenzen van het Poolse grondgebied, zoals wij dat vandaag de dag kennen, werden op de Conferentie van Jalta in 1945 vastgelegd.

0
0
0
0
0
0
0